Producto

Co to jest OŚMIORNICZKA® ?

OŚMIORNICZKA® to klej idealnie nadający się do przyklejania cokołów i listew.


 • Jest łatwy w zastosowaniu.
 • Przez kilka minut daje możliwość korekty położenia łączonych elementów.
 • Wiąże z dużą siłą.
 • Pełną wytrzymałość uzyskuje w ciągu 24 godzin.
 • Może być malowany.
 • Resztki produktu można łatwo usunąć wodą.
 • Może być stosowany zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, gdyż po stwardnieniu jest odporny na różne warunki pogodowe.
 • Klej OŚMIORNICZKA® uzyskał pozytywną ocenę Zakładu Toksykologii i Oceny Ryzyka Narodowego Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska co potwierdza atest PZH/HT-2818/2013.

INNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Może być stosowany na powierzchniach pionowych, z których nie ścieka.
 • Ma delikatny zapach.
 • Nie zawiera rozpuszczalników.
 • Nie zawiera substancji żrących.

KROK 1

usos

Upewnij się, że przynajmniej jedna z klejonych powierzchni jest chłonna. Zadbaj o to, aby obie powierzchnie były trwałe i czyste.

KROK 2

usos

Nałóż klej OŚMIORNICZKA® obficie na jedną z klejonych powierzchni.

KROK 3

usos

Przyłóż przyklejany element i mocno dociśnij. Resztki kleju OŚMIORNICZKA® usuń natychmiast wilgotną szmatką.

usos

Całkowity proces wysychania kleju OŚMIORNICZKA® trwa 24 godziny. Jeżeli spoina będzie narażona na działanie siły przed upływem tego okresu, klejenie może okazać się nieskuteczne.

PAMIĘTAJ, ŻE

 • W wypadku klejenia przedmiotów ciężkich należy użyć prowizorycznej podpórki do czasu, gdy OŚMIORNICZKA® całkowicie wyschnie.
 • Klej OŚMIORNICZKA® powinien być przechowywany i stosowany w temperaturze pomiędzy 5°C i 30° C.
 • Nie skleja polietylenu ani polipropylenu.
 • Po wyschnięciu, produkt jest odporny na temperatury w zakresie od -20°C do 70°C.
 • Nie nadaje się do stosowania w wypadku elementów stale zanurzonych w wodzie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 • Nie wdychać.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

OŚMIORNICZKA® jest dostępna w następujących opakowaniach:

 • Tubki o zawartości 50 g.
 • Tubki o zawartości 120 g.
pack

Poniżej wymieniono niektóre z najczęstszych zastosowań OŚMIORNICZKA®:

 • Przyklejanie cokołów.
 • Przyklejanie płytek ceramicznych.
 • Przyklejanie numerów domów.
 • Przyklejanie gzymsów, listew i innych elementów dekoracyjnych z polistyrenu.
 • Przyklejanie drewnianych elementów dekoracyjnych.
 • Przyklejanie gipsowych płyt i elementów dekoracyjnych.
 • Przytwierdzanie elementów połączonych na pióro i wpust.
 • Mocowanie listew maskujących kable.
 • Mocowanie tabliczek informacyjnych.

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje zawarte na tej stronie podane zostały w dobrej wierze, wszystkie figurujące tu dane i stwierdzenia są prawdziwe i wiarygodne w momencie ich opublikowania.

Rekomendowany sposób użycia i przykładowe zastosowania wskazano w oparciu o testy przeprowadzone w firmie FENEDUR S.A. Ewentualne różnice w uzyskanych efektach mogą być wynikiem niewłaściwego zastosowania, odmiennych warunków, w jakich produkt został zastosowany i/lub odmiennych warunków środowiskowych.

W wypadku wątpliwości lub zamiaru użycia produktu w sposób inny niż zalecane w niniejszym materiale, sugerujemy uprzedni kontakt z FENEDUR S.A.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1Skąd wiadomo, czy dana powierzchnia jest porowata / ma właściwości absorbcyjne?
Żeby stwierdzić, czy dana powierzchnia jest porowata / ma właściwości absorbcyjne, można umieścić na niej krople wody. Jeżeli woda zostanie wchłonięta, mamy do czynienia z powierzchnią porowatą / o właściwościach absorbcyjnych. W przeciwnym wypadku badana powierzchnia nie jest porowata / nie ma właściwości absorpcyjnych.
2Na co należy zwrócić uwagę przyklejając coś do ściany klejem OŚMIORNICZKA ® ?
Należy zwrócić szczególną uwagę na trwałość powierzchni. W wypadku ścian wykazujących defekty struktury lub pokrytych farbą w złym stanie, mogą wystąpić problemy wynikające z tego rodzaju niekorzystnych uwarunkowań.
3Ile czasu trzeba, żeby OŚMIORNICZKA® stwardniała?
OŚMIORNICZKA® uzyskuje pełnię swoich właściwości po upływie 24 godzin od zastosowania.
4Jak wyczyścić powierzchnie zabrudzone klejem OŚMIORNICZKA®?
Powierzchnie i/lub elementy zabrudzone klejem OŚMIORNICZKA® można umyć wodą lub wodą z dodatkiem detergentu. Zalecamy, aby zrobić to zanim klej stwardnieje.
5Jakie temperatury wytrzymuje klej OŚMIORNICZKA®?
Po stwardnieniu OŚMIORNICZKA® jest odporna na długotrwałą ekspozycję na temperatury w zakresie od -20° C do 70° C, nie zmieniając swoich własciwości.
6Czy klej OŚMIORNICZKA® można malować?
Tak, OŚMIORNICZKA® może być malowana. Farby lateksowe mogą być użyte już po 2 godzinach od zastosowania produktu. W wypadku farb syntetycznych radzimy zaczekać 72 godziny.
7Czy OŚMIORNICZKA® jest łatwopalna?
Nie, OŚMIORNICZKA® nie jest łatwopalna.
8Czy OŚMIORNICZKA® jest odporna na bezpośrednie działanie ognia?
Nie, OŚMIORNICZKA® nie jest odporna na bezpośrednie działanie ognia.
9Czy OŚMIORNICZKA® klei / może być stosowana w wypadku przedmiotów umieszczonych pod wodą?
Nie, OŚMIORNICZKA® nie jest polecana do stosowania w wypadku połączeń, które mają być stale zanurzone w wodzie.
10Czy OŚMIORNICZKA® skleja polietylen / polipropylen/ teflon?
Nie, OŚMIORNICZKA® nie skleja polietylenu, polipropylenu ani teflonu.

KONTAKT Z OŚMIORNICZKA®

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji na temat OŚMIORNICZKA® lub chcą się z nami skontaktować, prosimy o wypełnienie formularza:

pack